Jak jde čas, vyučuje ve školách stále více učitelů, kteří zde začali působit později než ostatní a neměli tak možnost se účastnit prvotní tvorby školního vzdělávacího programu v ZUŠ.
Jde především o učitele začínající, čerstvě vystudované - ale nejenom o ně.

Protože je zřejmé, že vedení školy má jinou práci a na vzdělávání těchto učitelů v oblasti ŠVP nemá jednoduše čas, je třeba, aby se o toto zaškolení, motivaci a hlavně přísun informací postaral někdo jiný. Pokud totiž noví učitelé tento informační servis nedostanou, škola riskuje, že ŠVP nebude naplňován a kvalita pedagogické práce se tak bude snižovat. Jakákoli inspekce pak takový nedostatek právem škole vytkne.

 

Co nabízí EduTrans?

  • Domluvíme si termín naší návštěvy u Vás ve škole.
  • Uspořádáme pro tyto učitele seminář, který bude obsahovat
    • motivační prvky a argumenty, proč brát ŠVP vážně
    • základní informace o rámcovém vzdělávacím programu a jeho vlivu na ŠVP
    • terminologii - očekávané výstupy, vzdělávaí oblasti, vzdělávací zaměření, studijní zaměření, klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie...
  • Obvykle se takový seminář pořádá v rozsahu 5 vyučovacích hodin, nejčastěji od 9 hodin do 12.45.

Cena semináře je 5.000,- Kč.