Školní vzdělávací program je v dokument, který má být flexibilní a živý.

Učitelé, kteří tento stěžejní profesní dokument každodenně používají, mají možnost neustále přemýšlet, jestli je v ŠVP vše v pořádku, jestli v něm něco nechybí, něco nepřebývá, jestli se osvědčilo skutečně vše, co do něj společnými silami vložili.

Čas od času se tak stane, že pedagogický sbor dojde k závěru, že je čas na revizi školního vzdělávacího programu a na jeho aktualizaci. To není nic špatného, ani neobvyklého - svědčí to o tom, že učitelé jsou přemýšliví, profesně pozitivně kritičtí a nebrání se jakémukoli impulzu pro zepšení své práce.

A to je právě okamžik, kdy může pomoci EduTrans.

 
Nabízíme Vám:

  • Kontaktujte nás (preferujeme mailovou komunikaci).
  • Pošlete nám objednávku, v níž nám jako přílohu pošlete Váš školní vzdělávací program (doc, docx, pdf).

  • Dejte nám čas na přípravu (podle domluvy, je to závislé na tom, které kapitoly si přejete revidovat).
    • Naši garanti Váš školní vzdělávací program projdou, opatří poznámkami, navrhnou opatření.
  • Domluvíme si termín naší návštěvy u Vás ve škole.
  • Poté odpovědný garant přijede za Vámi do školy, kde uspořádá workshop s celým pedagogickým sborem, ŠVP s učiteli rozebere, navrhne úpravy, které po úvaze Vaše škola přijme, nebo ne.
    • Obvykle se takový seminář pořádá v rozsahu 5 vyučovacích hodin, nejčastěji od 9 hodin do 12.45.

Forma a čas semináře lze ale po dohodě jakkoli měnit.

 

Cena semináře a kontroly ŠVP je závislá na tom, kolik kapitol ŠVP si přejete revidovat. Nejčastěji se reviduje kapitola 5 - "Vzdělávací obsah uměleckých oborů", v rozsahu 5 vyučovacích hodin se toho většinou ani více nedá stihnout. Cena je tedy předmětem dohody - prosím, kontaktujte nás.