• jednatel EducaTrans, s.r.o.
 • supervize školního vzdělávacího programu základní umělecké školy
 • motivační semináře začínajících učitelů ZUŠ v souvislosti se školním vzdělávacím programem
 • organizace seminářů
 • konzultace
 • webmastering

 

 • od roku 2000 ředitel Základní umělecké školy Rýmařov
 • spoluautor Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání
 • obsahový manažer a organizátor projektů Artprogram
 • realizátor projektů pro děti i dospělé v programech Norské fondy, Comenius, Erasmus+
  • Turecko, Řecko, Itálie, Portugalsko, Německo, Polsko, Litva, Estonsko, Finsko, Norsko
 • organizátor job shadowingu ve Finsku
 • externí zaměstnanec NIDV (jednorázové semináře, ale i projekt SYPO - Začínající učitel, člen Stálé konference ředitelů)

Podrobné profesní portfolio Jiřího Taufera je dostupné zde.